இன்று கிப்லா தினம்! எங்கிருந்து சூரியனைப்பார்த்தாலும் அது கிப்லா!

இன்று கிப்லா தினம்! எங்கிருந்து சூரியனைப்பார்த்தாலும் அது கிப்லா!

0
SHARE

 

இந்திய நேரப்படி மிகச்சரியாக 2:48 PM க்கு சூரியன் சரியாக கஅபாவுக்கு மேல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கும்… கஅபாவின் நிழல் கீழே விழாது. அவ்வேளையில் உலகில் எங்கிருந்து நீங்கள் சூரியனைப்பார்த்தாலும் அது கிப்லாவைக் காட்டிக்கொண்டிருக்கும். உங்கள் பள்ளிகளில் கிப்லா சரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை இதைவைத்து சரி பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

கிப்லாவை சரி செய்ய வேண்டும் எனும் எண்ணம் இருந்தால் முன்னரே செங்குத்தாக ஒரு குச்சியை நட்டு வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அல்லது ஒரு கயிற்றில் பாரமுள்ள பொருளை கட்டித் தொங்க விட்டுக்கொள்ளுங்கள்..
குச்சி அல்லது கயிற்றின் நிழல் மேற்சொன்ன நேரத்தில் மிகச்சரியாக கிப்லாவை நோக்கி இருக்கும்.. அந்நிழல் மீது ஒரு கோட்டை வரைந்துகொண்டால் அந்தக் கோடுதான் உங்களுக்கான துல்லியமான கிப்லா…

thanks -abdull nasar (m.i.sc)

comments

comments

 photo Untitled-1 1_zpspflenn6n.jpg  photo 1a9596e9-03b1-4f28-bc7a-f89076c665b2_zpsgro7huv4.jpg

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY