சீனாவின் முதலாவது காந்த தொடர்வண்டி

சீனாவின் முதலாவது காந்த தொடர்வண்டி

0
SHARE

சீனாவின் முதலாவது காந்த தொடர்வண்டிக்கான சோதனைப் பணி அண்மையில் ஹூநான் மாநிலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.5ff7091756a642bfb5882f4935050f15 7ab851685fe147118c8fa31b869d853a ac9e3715283b447d9847c4159ee878eb

comments

comments

 photo Untitled-1 1_zpspflenn6n.jpg  photo 1a9596e9-03b1-4f28-bc7a-f89076c665b2_zpsgro7huv4.jpg

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY