ஹார்பின் பனி உலகம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

ஹார்பின் பனி உலகம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

0
SHARE

17வது ஹார்பின் பனி உலகம் டிசம்பர் 22ஆம் நாள் சீனாவின் ஹார்பின் நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டது. உலகளவில் பல்வேறு இடங்களைச் சேர்ந்த பயணிகள் பனிச் சிற்ப கலையின் அழகை இதில் உணர்ந்து கொள்ளலாம்.223b6cb67b5f490688846e427c305e4ccrl.tamil

comments

comments

 photo Untitled-1 1_zpspflenn6n.jpg  photo 1a9596e9-03b1-4f28-bc7a-f89076c665b2_zpsgro7huv4.jpg

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY