முயற்சியாண்மையாளர்களை ஊக்கு விக்கும்நட்சத்திர விருதுவிழா

முயற்சியாண்மையாளர்களை ஊக்கு விக்கும்நட்சத்திர விருதுவிழா

0
SHARE

மத்திய மாகாண கைத்தொழில் மற்றும் முயற்சியாண்மையாளர்களை ஊக்கு விக்கும் வகையில் இடம் பெற்ற நட்சத்திர விருதுவிழாவில் கம்பளை,கஹட்டபிட்டிய சம்சம் பாற்பொருள் உற்பத்தி நிறுவனம் இரட்டை நட்சத்திர விருதை வென்றுள்ளது.

கண்டி ஒக்-ரைன் ஹோட்டலில் (11.12.2015) இடம் பெற்ற விருது விழாவில் தேசிய வாணிய வர்த்தக ஊக்கு விப்பு அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் லகஷ்மன் விஜயவர்தன, பதிற்பணிப்பாளர் திருமதி சந்தியா குனரத்ன ஆகியோர் .ணைந்து ‘சம்சம்’ பாற்பொருள் உற்பத்தி நிறுவனத் தலைவர் சலீம் எம் சம்சுதீன் அவர்களிடம் விருதைக்; கையளிப்பதைக்காணலாம்.

 

comments

comments

 photo Untitled-1 1_zpspflenn6n.jpg  photo 1a9596e9-03b1-4f28-bc7a-f89076c665b2_zpsgro7huv4.jpg

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY