‌‌அக்குறனை அஸ்ஹர் தேசிய பாடசாலையில் இடம் பெற்ற வருடாந்ந பரிசழிப்பு விழா

‌‌அக்குறனை அஸ்ஹர் தேசிய பாடசாலையில் இடம் பெற்ற வருடாந்ந பரிசழிப்பு விழா

0
SHARE

அக்குறணை தேசிய பாடசாலையில் இடம் பெற்ற வருடாந்தப் பரிசளிப்பு வைபவத்தில் பிரதம அதிதயாக மேற்படி பாடசாலையின் பழைய மாணவரும் தபால் துறை மற்றும் முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சருமான அல்ஹாஜ் எம்.எச்.அப்துல் ஹலீம் கலந்து கொண்டார். அதன் போது அனைத்துப்பாடங்களிலும் சிறந்த மாணவிக்கான பரிசை பாத்திமா சனூபர் பஸ்லி நவாஸ் உம் சகல துறைகளுக்குமான பரிசை அவர்சகோதரி உம் அமைச்சரிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்ட போது எடுக்கப்பட்ட படம்.27787

comments

comments

 photo Untitled-1 1_zpspflenn6n.jpg  photo 1a9596e9-03b1-4f28-bc7a-f89076c665b2_zpsgro7huv4.jpg

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY