மாத்தளை சாஹிரா கல்லூரியின் பழைய மாணவர் கிளையின் அன்பளிப்பு

மாத்தளை சாஹிரா கல்லூரியின் பழைய மாணவர் கிளையின் அன்பளிப்பு

0
SHARE

மாத்தளை சாஹிரா கல்லூரியின் பழைய மாணவர்கள் சங்கத்தின் டுபாய் கிளையினர் கணனி உபகரணங்கள் கொண்ட ஒரு தொகுதியை சாஹிரா கல்லுரிக்கு அண்மையில் அன்பளிப்புச் செய்தனர் அவற்றை வழங்குவதை மேலே காணலாம்.

comments

comments

 photo Untitled-1 1_zpspflenn6n.jpg  photo 1a9596e9-03b1-4f28-bc7a-f89076c665b2_zpsgro7huv4.jpg

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY