21 அடி உயரமான வெண்டிக்காய் மரம்

21 அடி உயரமான வெண்டிக்காய் மரம்

0
SHARE

Picture1வத்தேகம நயாபாமுல பிரதேசத்தில் 21 அடி உயரமான வெண்டிக்காய் மரம் ஒன்று வளர்ந்துள்ளது.
சுனில் சாந்த திசாநாயக்கா என்பவரது வீட்டுத் தோட்டத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடப்பட்டதாகவும் அதில் தொடாந்து தாம் வெண்டிக்காய் பறித்து வருவதாகவும் அதன் உயரம் 21 அடியாக தற்போது இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

comments

comments

 photo Untitled-1 1_zpspflenn6n.jpg  photo 1a9596e9-03b1-4f28-bc7a-f89076c665b2_zpsgro7huv4.jpg

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY