இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள தாய்லாந்து உதவிப் பிரதமர்

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள தாய்லாந்து உதவிப் பிரதமர்

0
SHARE

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள தாய்லாந்து உதவிப் பிரதமர் விஸ்ஸானு க்ரேயா-ங்கெம் அவர்கள் கண்டி மகாவலி ரீச் ஹோட்டலில் மத்திய மாகாண முதலமைச்சர் சரத் ஏக்கநாயக்கா அவர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடல்களை நடத்தினார். (18.11.2015) அச்சமயம் முதலமைச்சர் உதவிப் பிரதமருக்கு நினைவுச் சின்னம் ஒன்றை வழங்கிய போது எடுக்கப்பட்ட படம்.

comments

comments

 photo Untitled-1 1_zpspflenn6n.jpg  photo 1a9596e9-03b1-4f28-bc7a-f89076c665b2_zpsgro7huv4.jpg

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY